Marketingové konzultace

Marketingové konzultace

Marketingová konzultace je jedním z naprosto zásadních segmentů naší práce. Znamená pro nás čas, který plně věnujeme vašemu problému. Nejčastěji přímo u vás ve firmě řešíme aktuální marketingové záležitost, jednotlivé taktiky a dlouhodobou strategii. Otevíráme nová témata, objasňujeme principy chování zákazníků a pravidla marketingové efektivity.

Marketingová analýza

Marketingová analýza

Při analýze marketingové a obchodní situace používáme celou řadu nástrojů. Mezi ty nejznámější patří analýza STP (segmentace, cílení, pozicování), jejímž cílem je vymezit prostor na relevantním trhu. K dalším typům patří známá a stále funkční analýza SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, rizika), která je následně podkladem pro strategické plánování metodou USED (využít silné stránky, eliminovat slabé stránky, prozkoumat příležitosti a opevnit se proti rizikům).

Tvorba

Tvorba

Výsledky naší práce jsou často dokumenty, které vám pomohou dlouhodobě řídit a rozhodovat o marketingu. Plánujeme marketingové kampaně systémy SOSTAC/RABOSTIC, které vám dávají perfektní přehled nejen o naplánovaných aktivitách, ale především objasní důvody a pozadí toho, proč jsme je zvolili. Můžete tak snadno doplňovat či upravovat to, co považujete za vhodné, aniž by byla narušena celá marketingová strategie.

Koordinace

Koordinace

Velkou část naší práce tvoří také koordinace aktivit. Jsme patřičně hrdí na to, že ji umíme zvládnout nejen po stránce průběhu, ale především výsledků. Ať už jde o vnitrofiremní tok těch správných informací mezi obchodním oddělením, produktovým managementem a marketingem, nebo o vztahy vnější.

Rady a inspirace pro váš marketing

9. 10. 2013, Lukáš Erben

Jste pod tlakem velkých prodejců? Zkuste si najít svou niku!

Niky jsou obecně velmi dobrou strategií menších konkurentů na trhu, kde dominují velcí hráči. Proto jsme se na tuto problematiku zaměřili.

2. 7. 2013, Tomáš Bučina

Náš rozhovor o úspěšných značkách v časopise Ekonom

28. 1. 2013, Lukáš Erben

Tři pravidla pro úspěšný rozjezd prodeje

21. 8. 2012, Lukáš Erben

Jak rozjet svůj byznys a nezakopnout

28. 11. 2011, Tomáš Bučina

To nejdůležitější z produktového marketingu: Disciplína

Provocado - outsourcovaný marketing

Přihlásit se

Přihlášení klienta

[login-with-ajax]