Marketingová analýza

Při analýze marketingové a obchodní situace používáme celou řadu nástrojů. Mezi ty nejznámější patří analýza STP (segmentace, cílení, pozicování), jejímž cílem je vymezit prostor na relevantním trhu. K dalším typům patří známá a stále funkční analýza SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, rizika), která je následně podkladem pro strategické plánování metodou USED (využít silné stránky, eliminovat slabé stránky, prozkoumat příležitosti a opevnit se proti rizikům). To ale stále jde především o manažerské rozhodování.

Marketing neděláme ve vzduchoprázdnu

Pochopitelně analyzujeme i celou řadu podnětů zvenčí. Sbíráme informace o tom, co dělá vaše konkurence, jaké nástroje používá ke svému prosazení na trhu. Udržujeme si přehled o možnostech marketingových nástrojů, jejich cenách, dostupnosti a hodnotíme jejich využitelnost k vašemu byznysu. Zajímáme se o váš prodejní kanál, o jeho významné hráče a o vztahy, jež na něm panují. Chceme do detailu pochopit, jací zákazníci a proč si volí váš produkt nebo produkt konkurenční.

Comments Closed

Rady a inspirace pro váš marketing

9. 10. 2013, Lukáš Erben

Jste pod tlakem velkých prodejců? Zkuste si najít svou niku!

Niky jsou obecně velmi dobrou strategií menších konkurentů na trhu, kde dominují velcí hráči. Proto jsme se na tuto problematiku zaměřili.

2. 7. 2013, Tomáš Bučina

Náš rozhovor o úspěšných značkách v časopise Ekonom

28. 1. 2013, Lukáš Erben

Tři pravidla pro úspěšný rozjezd prodeje

21. 8. 2012, Lukáš Erben

Jak rozjet svůj byznys a nezakopnout

28. 11. 2011, Tomáš Bučina

To nejdůležitější z produktového marketingu: Disciplína

Provocado - outsourcovaný marketing

Přihlásit se

Přihlášení klienta

[login-with-ajax]