Pomáháme startovat vaše nové projekty a firmy

Když začínáte pracovat na něčem novém, je dobré mít s kým namíchat koktejl úspěchu.

 

My v Provocadu jsme stáli u zrodu řady projektů a pomáhali na svět nejedné nové firmě. Máme systém, jak jednotlivé ingredience marketingu spojit do nového a funkčního projektu.

A vůbec se nebojte s námi svůj nápad probrat hned na samém počátku. Je dobré slyšet nezaujatý názor od někoho zvenku, kdo má dost zkušeností k tomu, aby dokázal odhadnout životaschopnost. Z konzultací si pak odnesete nejen rady, ale také konkrétní pomoc při řešení témat, s nimiž se během startu projektu nevyhnutelně potkáte.

Třeba těchto devíti:

Skvělý a jedinečný nápad

Když startujete nový projekt, tak nápad už zřejmě máte. Nemělo by vás odradit, že téměř všechno už napadlo někoho dříve. Jenže málokdo zvládl dotáhnout svůj skvělý nápad do vítězného konce a umístit jej na trh. Protože samotný nápad je sice důležitý, ale k úspěchu vede jediná cesta: Prostřednictvím skvělé a promyšlené realizace. A přesně s ní umíme pomoci.

U nápadu se nedržte zbytečně na zemi. Kdyby se Henry Ford ptal lidí, co chtějí, řekli by mu, že jim stačí jen rychlejší kůň.

Hlavní vlastnosti a charakteristiky projektu

Jakýkoliv nový projekt či firma musí mít určité vlastnosti, které jej budou charakterizovat. Které budou určovat, jaký vlastně bude. Co bude přinášet, v čem se bude odlišovat od těch, které již jsou na trhu. A samozřejmě i jaké hodnoty budou přítomny v každý moment jeho existence. Kromě toho je třeba rozmyslet i pozici, tedy vztah ke stávajícím hráčům na trhu a k zákazníkům.

Charakteristiky a vlastnosti jsou obrovsky důležité - je potřeba dobře vědět, jaké to, co vymýšlíte, vlastně má být.

Zákazníci a jejich cílové skupiny

Kdo má být zákazníkem a jaké jsou naopak jeho charakteristiky, na to se musíme zaměřit v tomto kroku. Jakým skupinám lidí chceme dodávat, co je spojuje a jaké mají vlastnosti? Pro budou chtít náš nový projekt využít, zaplatit za naše služby či zboží? Tyto otázky nám pomáhají si vytvořit modely zákaznického chování, tzv. persony, díky nimž můžeme snadněji chápat, co vlastně chtějí.

Lidi, lidi a zase lidi. Ať služby nebo zboží, firmám nebo spotřebitelům, vždycky prodáváme lidem. To musíme mít na paměti.

Název, logo a doména

Ve chvíli, kdy víme, o čem vlastně nový projekt či firma bude, co bude dělat, v čem bude dobrý a především komu bude své služby nebo produkty dodávat, je perfektní čas začít řešit název. K tvorbě názvu je možné přistupovat mnoha způsoby a je nesnadné říct, který je ten správný. Na každý pád je velmi často nutné připravit i logo a postarat se o volnou internetovou doménu.

Zajímavé je, že název mají podnikatelé často hotový úplně první. Ještě než vědí, co vlastně chtějí dělat.

Výhled, plány a cíle

Nesmírně důležité je, stanovit si nějaký plán - kam to celé má směřovat, co by bylo dobré dosáhnout a jakým způsobem v jakém časovém horizontu má projekt růst. Zásadní je také si vyjasnit parametry, jimiž budeme projekt hodnotit - ne vždy je ideální, pokud to jsou hned od počátku obraty a reálné peníze. Velmi často je vhodnější využít jiné veličiny, které umějí i naznačovat směr a odhalí třeba částečný úspěch.

Plánování nikdo nedělá příliš rád, je to moc teoretické a zdlouhavé. Jenže bez plánů je v byznysu hrozný nepořádek.

Kdo stojí proti nám

Málo kdy jsme na trhu sami. Vlastně nikdy. Vždy na něm stojí konkurenční hráči a projekty, s nimiž se musíte vyrovnat a se kterými vás bude porovnávat zákazník. Je tedy důležité mít konkurenci dobře zmapovanou, vědět, jak přesně svůj byznys dělá, jak jedná se svými zákazníky. Zkusili jste u konkurence třeba nakoupit? Zavolat na jejich telefon a na něco se zeptat? Přesně toto je směr, kterým začít.

Nevyhrává ten, kdo se nejvíc snaží, ale ten, kdo toho nejvíc ví. O sobě, o vlastním produktu, ale také o konkurenci.

Obchodní model

Obchodní model je celá cesta od produktu samotného až po peníze, které nám za něj zákazníci dají. Odpovídá na otázky jako „kde se vezmou zájemci o náš produkt?“, „jak z nich uděláme zákazníky?“, „jak je přimějeme, aby platili co nejvíce?“ a „jak a kolik si jich udržíme k dalšímu nákupu?“. Díky solidnímu obchodnímu modelu jsme schopni vůbec prodávat a vydělávat.

„Obchodní model“ zní trochu jako magie z chytrých knížek, ale je to jen spousta počítání a měření. A kdo nemá obchodní model, jakoby nebyl.

Zdroje a dodavatelé

Ke škodě mnohých podnikatelů nesmírně podceňovaná část přípravy nového projektu. Protože k tomu, abyste něco měli a mohli s tím začít obchodovat, potřebujete zdroje. Dodavatele, od kterých koupíte materiál, služby, hotové výrobky. Lidi uvnitř firmy i vně, jež pomohou nápad zrealizovat a udržovat jej při životě. Na úspěch nesmíte být nikdy sami.

Hledání spolehlivých dodavatelů je snad ta nejčastější věc, kterou podnikatel musí řešit. Je třeba najít ty, o které se můžete opřít.

Peníze a jejich počítání

A na samý závěr možná to nejdůležitější: peníze. Kde je získat a kolik jich do marketingu investovat. Pochopitelně také podle čeho se rozhodovat, jak s nimi ve firmě pracovat a jakým způsobem hodnotit, zda konkrétní marketingová aktivita měla či neměla svůj smysl. Podnikatelé jsou často natolik okouzlení vlastní myšlenkou, že firma selže kvůli nedostatku peněz. Nebuďte mezi nimi.

V byznysu vždycky platilo a bude platit, že o peníze jde až v první řadě. O ty, které vyděláváte, a samozřejmě i o ty, jež utrácíte.
© Provocado, s.r.o, 2017
Žádná část tohoto webu (texty, obrázky), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele.